·······································

Toril Johannessen

·······································

 

 

 

·····································································································································································································

Nonlocality

····································································································································································································

works

cv

contact

 

 

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

One night not long ago, I dreamt I was explained the main difference between classical physics
and quantum physics. It became perfectly clear to me that where classical physics is deterministic
and assumes that the world is constant, ruled by the same laws on all levels, quantum
physics looks at statistical, normative movements. In quantum physics there is not one standard
way for an object to behave. The state of the phenomenon one wants to observe, take
light as an example, can only be determined in the instance it is being observed: Light can be
both wave and particle simultaneously. I recognized that in order to explain a single phenomenon,
one needs two mutually exclusive theories.

En natt for ikke lenge siden drømte jeg at jeg ble forklart hovedforskjellen på klassisk fysikk og
kvantefysikk. Jeg forsto krystallklart at der den klassiske fysikken er deterministisk og tar utgangspunkt
i at verden er konstant, regjert av de samme lovene på alle nivåer, ser kvantefysikken
på statistiske, gjennomsnittlige bevegelser. I kvantefysikken fins det ikke én standard måte
for et objekt å oppføre seg på. Tilstanden til fenomenet man vil observere, for eksempel lys,
kan kun fastsettes i dét det blir observert: Lys kan være både bølge og partikkel på samme tid.
Jeg erkjente at for å forklare ett fenomen behøver man to gjensidig utelukkende teorier.


Dream, 116/106 words.